Eingang
  Appartments
  Lage
  Preisliste
  Kontakt
 
 
   
 
 

 

Preisliste


Period

2 Prs

3 Prs

4 Prs

5 Prs

6 Prs

7 Prs

8 Pes

1

35,00 € 254.00 kn

52,00 € 377,00 kn

58,00 € 420,00 kn

65,00 € 472,00 kn

85,00 € 616,00 kn

92,00 € 667,00 kn

98,00 € 710,00 kn

2

40,00 € 290,00 kn

55,00 € 399,00 kn

67,00 € 486,00 kn

77,00 € 558,00 kn

88,00 € 638,00 kn

95,00 € 689,00 kn

104,00 € 754,00 kn

3

46,00 € 333,00 kn

58,00 € 420,00 kn

69,00 € 500,00 kn

80,00 € 580,00 kn

92,00 € 667,00 kn

100,00 € 725,00 kn

108,00 € 783,00 kn

4

52,00 € 377,00 kn

65,00 € 472,00 kn

74,00 € 537,00 kn

84,00 € 609,00 kn

97,00 € 703,00 kn

104,00 € 754,00 kn

115,00 € 844,00 kn

 

1.

2.

3.

4.

01.01. - 03.06. 23.09. - 31.12.

03.06. - 01.07. 02.09. 23.09.

01.07. - 29.07. 19.08. - 02.09.

29.07. - 19.08.

 

Unterkunft weniger 3 nacht                                                                         +30 %

Unterkunft weniger 1 nacht                                                                         +50 %